Kadra pedagogicznaLp. Nazwisko i imię Funkcja Stopień awansu zawodowego
1 mgr Dorota Ryńca - Ropek Dyrektor GCE Nauczyciel dyplomowany
2 mgr Emilia Łach Wicedyrektor GCE Nauczyciel dyplomowany
3 mgr Wiesława Gierasińska Wychowawca oddziału I Nauczyciel dyplomowany
4 lic. Karolina Klęk Wychowawca oddziału II Nauczyciel kontraktowy
5 mgr Agnieszka Kantorowicz Nauczyciel oddziału II Nauczyciel dyplomowany
6 mgr Lidia Pudełek Wychowawca oddziału III Nauczyciel dyplomowany
7 mgr Daria Miklas Wychowawca oddziału IV Nauczyciel kontraktowy
8 mgr Urszula Domino Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel dyplomowany
9 mgr Agnieszka Chmielewska Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel dyplomowany
10 s. Helena Nauczyciel religii Nauczyciel mianowany