Witamy na naszej stronie


Przedszkole Samorz鉅owe Misia Uszatka informuje :

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
Z dniem 25 maja 2020 r. przywracamy dzia豉lno przedszkola dla os鏏, kt鏎e zdecyduj si pos豉 dziecko. Decyzj o pos豉niu dziecka podejmuj rodzice. Dalej b璠zie prowadzone nauczanie zdalne. Poni瞠j przedstawiamy procedury i owiadczenie, kt鏎e rodzic ( opiekun) b璠zie zoobowi頊any podpisa. Jest to zwi頊ane z tzw. re磨mem sanitarnym. Zg這szenia telefoniczne dzieci przyjmowane s w dniach 18, 19. 05.2020r. (poniedzia貫k, wtorek) w godzinach 8:00 - 13:00 Telefon do szko造: 12 28 73 031 wew.23


Procedura covid - przedszkole


OWIADCZENIE RODZICA - przedszkole

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
W Przedszkolu Samorz鉅owym i w oddziale przedszkolnym Szko造 Podstawowej w Igo這mi zaj璚ia dydaktyczne, wychowawcze i opieku鎍ze s zawieszone w budynku szko造 i przedszkola do dnia 15.05. 2020 r. ( zdalne nauczanie odbywa si nadal) W tym czasie obiekty s przystosowywane do ponownego uruchomienia w re磨mie sanitarnym narzuconym przez GIS i MEN.
Rodzice, kt鏎zy s zainteresowani pos豉niem swojego dziecka do oddzia逝 przedszkolnego lub przedszkola w Igo這mi w warunkach szczeg鏊nych ze wzgl璠u na stan epidemii, proszeni s o kontakt telefoniczny ze szko章 lub przedszkolem w godzinach od 8:00 do 13:00. Telefon do szko造: 12 2873031

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
Maj鉍 na uwadze obecn sytuacj zagro瞠nia epidemicznego i zawieszenie pracy plac闚ek przedszkolnych i szkolnych oraz maj鉍 wiadomo, ile wysi趾u wymaga zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pragniemy wesprze Pa雟twa w tym trudnym okresie. Nauczyciele b璠 si z Pa雟twem kontaktowa drog e- mailow przesy豉j鉍 Wam propozycje zabaw, zada lub linki do ciekawych stron. Prosz skorzystajcie z ich propozycji i bawcie si wsp鏊nie ze swoimi pociechami.

Nowe Przedszkola Samorz鉅owe w Igo這mi zosta這 otwarte 12 grudnia 2011 roku. Budynek tworzy kompleks szkolno przedszkolny pod nazw Gminne Centrum Edukacji w Igo這mi. Do przedszkola mog ucz瘰zcza dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Pocz靖kowo utworzone zosta造 trzy grupy: grupa 5-latk闚, grupa 4-latk闚 oraz grupa 3-latk闚. G堯wny budynek przedszkola posiada 3 bogato wyposa穎ne sale, du蕨 szatni, toalety, aneks kuchenny, dzia administracyjny, zaplecze gospodarcze oraz du篡, pe貫n atrakcji palc zabaw.

W dniu 18.09.2017 r. Rada Gminy Igo這mia-Wawrze鎍zyce podj窸a uchwa喚 nr XXIV/192/2017 w sprawie przyst雷ienia do realizacji projektu "Zwi瘯szenie dost瘼u do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igo這mia-Wawrze鎍zyce" w Przedszkolu Samorz鉅owym Gminnego Centrum Edukacji w Igo這mi.
Od wrzenia 2018r. uruchomiono czwarty oddzia przedszkola, kt鏎y wyposa穎no w nowoczesne mebelki, stoliki i krzese趾a, sprz皻 multimedialny - tablic interaktywn, sprz皻 nag豉niaj鉍y, telewizor i magnetofon, specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

Celem projektu jest zwi瘯szenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Igo這mia Wawrze鎍zyce oraz wyr闚nywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci, tak瞠 dzieci niepe軟osprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W zwi頊ku z tym zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3,4,5 letnie poniewa dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. W tym roku szkolnym op豉ty za wy篡wienie (niadanie, obiad, podwieczorek) wynosz 10 z dziennie. Dzieci w przedszkolu mog przebywa od 700 do 1600. Od 2 stycznia 2012 roku w przedszkolu realizowana jest podstawa programowa w godzinach od 700 do 1200.

Dziecko mo積a zapisa na:
5 godzin pobytu - od 7.00 do 12.00 (bez wy篡wienia przedszkolnego),
7 godzin pobytu od 7.00 do 14.00 (3 posi趾i: niadanie, obiad, podwieczorek),
8 godzin pobytu od 7.00 do 15.00 (3 posi趾i: niadanie, obiad, podwieczorek),
9 godzin pobytu od 7.00 do 16.00 (3 posi趾i: niadanie, obiad, podwieczorek).

Dokumenty zwi頊ane z przyj璚iem dziecka do przedszkola do pobrania u dyrektora przedszkola.

W bie蕨cym roku szkolnym wszystkie dzieci przedszkolne maj nadal mo磧iwo uczestniczenia w bezp豉tnych zaj璚iach dodatkowych oraz w zaj璚iach specjalistycznych.
Zaplanowano nast瘼uj鉍e zaj璚ia dla przedszkolak闚:
- zaj璚ia logopedyczne,
- zaj璚ia z integracji sensorycznej,
- zaj璚ia rozwijaj鉍e sprawno manualn - terapia r瘯i,
- zaj璚ia muzyczne,
- zaj璚ia psychoruchowe,
- zaj璚ia stymuluj鉍e rozw鎩 psychoruchowy,
- zaj璚ia plastyczne,
- zaj璚ia teatralne,
- rytmika,
- warsztaty przyrodnicze "Ma造 ekolog",
- zaj璚ia z j瞛yka angielskiego,
- religia.

Do wszystkich rodzaj闚 zaj耩 zosta造 zakupione specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Dla naszych wychowank闚 organizujemy r闚nie wycieczki, uroczystoci przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludmi, zapraszamy teatrzyki objazdowe, bierzemy udzia w akcjach charytatywnych oraz organizujemy pedagogizacj rodzic闚. Co kwarta przekazujemy na r璚e rodzic闚 Gazetk przedszkoln Misia Uszatka.


Budynek naszego przedszkola :)